#De geest en # kanker

Wondergenezingen zijn beschreven in alle delen van de wereld. Achter hen die genazen ,stonden mensen met bijzondere krachten .Er zijn genezingen in Azië zuid-America. In elke mens zijn positieve krachten.

Er zijn mogelijk wondergenezingen van kanker. De tegenkrachten van de positieve krachten zijn #depressie,# angst,# hopeloosheid.

Een doktersgesprek . Wij kunnen niet meer geloven in beterschap. U hebt kanker. Een emotionele reactie volgt.  Wanneer de kankerpatiënt  dit bericht passief accepteert , wordt dit fataal  

Door onze mentale instelling , onze  geest op ons fysiek functioneren komen veel chemische stoffen vrij. Onze geest heeft invloed op ons immuunsysteem. Ons immuunsysteem ruimt kwaadaardige cellen op.’ Een volwaardige arts houdt rekening tussen geest-lichaam.” , Socrates

In deze gematerialiseerde wereld is vooral de# techniek die gebruikt wordt voor medisch onderzoek belangrijk.. het lichaam wordt gezien als  een #biologische machine. Deze zienswijze hoeft dan ook geen rekening te houden met emotionele en psychische factoren.

Belangrijk is toch voor de geestelijke gezondheid : goede relaties, genieten van het moment, geniet van wat je doet.

Er is de ontdekking dat alle ziekten verankerd liggen in de genetische veranderingen. Epi genetische  factoren kunnen de genenexpressie aan en uit zetten .zo is het niet als je moeder borstkanker jij dat ook krijgt.

In 1960 wis men al dat psychofysiologische aspecten van kanker een verband is tussen geest en emoties en het ontstaan van  kanker.

Simonton (1983-1992) deed verslag over de langlopende onderzoeken in het Simonton kankercentrum bij long, darm en borstkanker. Patiënten die #visualisatietechnieken hadden  , leefden langer dan die zonder.

Het belang van mentale ondersteuning , die bestond uit een positief gesprek met familie  gaf ook levensverlenging.

Op welke momenten moet men hulp vragen bij kanker?

In de 1 ste periode bij de ontkenning komt na 3 tot 6 maanden de kanker terug.

Dan breekt de 2de periode aan .De kanker patiënt is boos en reageert dat uit op de familie.

 Het is goed dat de familie moed en hoop geven. Het is nu nodig psychologische hulp.

Psychische processen als emoties, hoop, wanhoop, woede, of depressie chemische reacties veroorzaken die invloed hebben op ons immuunsysteem.

Een sterke motivatie geeft een verbetering

Hoop geeft een positieve toekomst en verbetert de immuniteit.

Stress verminderd de werking van de T-cellen ( Thymus) en N Killer.

LOCK 1992. Een promotor van de psycho-immunologie stelt vast dat depressie een sterke achteruitgang  van het immuunsysteem veroorzaakt.

Negatieve levensbeschouwingen en waardebepalingen kunnen een mens grondig afbreken.

Zo was De Vries  jaren in contact gekomen met een vrouw die zichzelf 3 keer genas van kanker.

Dit zijn spontane kankergenezingen.. Deze mensen  ondergingen  een plotselinge metamorfose in hun houding ten opzichte van zichzelf en de buitenwereld, waarin gevoelens van neerslachtigheid , hulpeloosheden hopeloosheid verdwenen en plaatst maakte voor strijdlust.

Het is niet goed om patiënten zonder hoop weg te sturen.

1.Een goede arts biedt bemoedigging en veiligheid

2.De juiste voeding is heel belangrijk voor te genezen.

3.Aanvullen van mineralen en vitaminen door Orthomoleculaire geneeskunde

4.Gebruik biologische medicijnen zonder bijwerking.

Tot slot wil ik een voorbeeld van een wonderbaarlijk herstel weergeven.

Het boek ‘Nog een zomer; een nieuwe kans voor een stervende man. Geschreven door Anita Van Vught-Verschoor 1993 .

Hierin vertelt Anita dat haar man nog 1 wens heeft. Een laatste bezoek aan Feyenoord en aan het graf van zijn ouders. Deze wens wordt ingewilligd. Hij ontvangt uit handen van Van Hanegem een door alle spelers gesigneerde  voetbal en blijft hierna bij het graf van zijn ouders.

Hij keert terug naar de Zeylmanskliniek ( antroposofisch  ziekenhuis ).

De volgende morgen staat hij als herboren op aan  zijn kamer in het ziekenhuis.

Het wonderbaarlijk herstel is geschiedt.

Dit is een prachtig voorbeeld van de wisselwerking tussen geest , ziel en lichaam.