emoties

  • E staat voor energie en motie staat voor bewegen 

Onze emoties.

In elke emotie zit een gevoel tot handelen. Kinderen en dieren reageren onmiddellijk op emoties.

Woede hoort bij de lever. Zo kan het gebeuren dat we bij een woede in staat zijn een goed pak rammel te verkopen.

Een mooi emotie is de liefde. Zij geeft rust aan onze geliefde kinderen en iedereen die we graag mogen.

Angst en vrees zijn niet zo’n goede emoties. Wanneer zij zich veelvuldig voordien slaan ze op de blaas en de nieren. Allergie en suikerziekten zijn. voorbeelden.

Als wij verdrietig zijn slaat dit op de longen.Verdriet kan ook overgaan in een depressie..

Een snel opkomende boosheid kan leiden tot een moord. Dit hoort bij de maag. Ook verslaving.en de hele tijd zorgen maken 

Jaloezie is een mengvorm van emoties. Dit is een combi van verdriet, woede en vrees.

Moed en vergevingsgezindheid.

De kernemoties zijn vreugde, verdriet, vrees en woede

Ons gezicht laat zien hoe we ons voelen.

Emotionele stoornissen zijn depressie, aanhoudende angsten of fobieën.

Het gevoel werkt snel. Handelen is onbewust.

Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties te

 herkennen, accepteren en te bevestigen

Je daden afstellen op je waarden

Het emotioneel brein geeft de energie en de richting Het cognitief brein zorgt voor de handeling.

Als het emotioneel brein geïntegreerd is met je cognitief brein , dan bevindt je je in een staat van welbevinden en dan is flow.

Een echte glimlach ontstaat waardoor ook de oogspieren meewerken.

Ons onbewuste brein zoekt naar  oplossingen door juiste beslissingen te nemen.

Door ons bewust te zijn kunnen we ervaringen opdoen en genieten van het leven.

Onze hersenen bestaan uit miljarden neuronen.De sensorische zenuwen vervoeren info van het lichaam naar de hersenen.De motorische neuronen vervoeren info van de hersenen naar het lichaam..

Het reptielen brein werkt zonder gevoel en bevindt zich in de hersenstam..

Het limbisch systeem ligt rond de Thalamus en functioneert onbewust.

De neocortex laat ons bewust handelen en nadenken 

Dopamine, een neurotransmitter geeft bij te kort beven.

Onze emotionele status heeft invloed op de spierspanning en coördinatie van bewegingen.

De Thalamus regelt vegetatieve functies. Er is een verschil tussen man en vrouw. De mannen hebben meer hersencellen. Bij de vrouwen is het limbisch systeem groter..De hersenbalk tussen de linker en rechter hersenhelften is ook groter , hierdoor is er een beter samenwerking tussen beide hersenhelften..

De hypothalamus is onderdeel van het limbisch systeem. Zij heeft invloed hormonaal  en op het autonoom zenuwstelsel zoals de bloeddruk. En op het eet en drinkgedrag.

Het limbisch systeem is het centrum van het onbewuste complexe interacties tussen onze gevoelens, emoties en geheugen.

Onze emoties hebben een diep effect op ons fysieke gestel 

De amygdala hebben onbewuste emotionele processen zoals angst, woede, pijn en plezier..Bij beschadiging is er geen angst meer..Bij angst verminderd de doorbloeding..

Een nieuwe situatie kan krachtige emoties geven wanneer we het vergelijken vroegere herinneringen.Het ontstaan van allergieën en fobieën.

De niermeridiaan en de amygdala geven alarm

Innerlijke harmonie ik ben waar ik moet zijn.in mijn leven .In balans zijn is gezondheid, gezonde relaties, dingen doen waardoor je geniet..

Een juiste synchronisatie in de hersenen.De hersenbalk verbindt dan links met rechts. Bij een black out is dit niet het geval .De hersenbalk is ook gevoelig voor virussen en vergif.

Daarom is het goed virussen op te ruimen en te detoxen.

Belangrijk is vooral de basisbehoeften.Deze zijn zorg, vertrouwen, begrip, acceptatie, respect, bewondering erkenning, waardering, bevestiging, goedkeuring, geruststelling en aanmoedigi g.

Verwondingen veroorzaken pijn en emoties.

Verwerk oude pijnen.

Hoe vaak kiezen we niet een partner die dezelfde pijn veroorzaakt als een persoon uit onze jeugd.? Bv je vader waardeerde je niet

Oplossing geeft je zelf waardering.

Geef waardering aan anderen

En mogelijke oplossing is de Meridian Balance producten.van Pervital. In dit geval staat waardering in verband met de dikke darm.

Deze producten brengen een oplossing tijdens het dromen .

Bij chronische ziekten brengen onverwerkte emoties het ontstaan van ziekten.

Geschreven door Gertie Niesten, Natuurgeneeskundig therapeut

Leefomstandigheden kunnen uw negatieve emoties bezorgen;

Deze voortdurende negatieve gedachten kunnen zelf de oorzaak zijn van chronische pijn in uw lichaam.

Mensen het is goed creatief met uw emoties om te gaan. Speel er mee en of praat het uit !!!

Een voorbeeld hiervan is reuma.

Als therapeut ben ik in staat uw met Homeopathische middelen u te helpen

Leave a Comment